Mire tanít a Vízkereszt?

2023.01.06

Hagyomány szerint Jézus megkeresztelkedésére emlékezünk, ezen a napon hagyományosan sokan végeznek ház szentelést. 

De, mi is valójában a keresztelkedés? A vízzel való megkeresztelkedés egyfajta kinyilatkoztatás, egy döntés, hogy igényt tartok a kapcsolatra Istennel. Innentől kezdve a tiszta szeretetet választom, felhagyok a 'bűnös' élettel. Törekszem a legmagasabb jót 'szolgálni', itt a fizikai síkon.

Jézus megkeresztelkedése más volt annyiban, hogy Ő nem csak vízzel keresztelkedett, hanem Szentlélekkel is.  Alá merítkezett majd megnyíltak az égi csatornák és betöltekezett a Szentlélekkel. Magába fogadta a krisztusi eszenciát. Innentől vált Ő Jézus Krisztussá, és kezdett el tanítani. 

Keresztelő Szent János volt a tanúja ennek a folyamatnak. Megkeresztelte Jézust vízzel és ' végig nézte', ahogyan megnyíltak az égi csatornák, alá szállt a Lélek, akit galamb képében említenek. 

János tanúja volt a Szentlélek általi megkereszteltetésnek. Véleményem szerint nem csak tanúja volt, hanem tartotta a teret Jézusnak. Biztosítva, hogy minden a legjobb úton módon történjen.

Keresztelő Szent János is megjövendölt Mester volt, látó, tanító, hatalmas tudással. Igaz és tiszta kapcsolata volt Istennel. 

A titkos evangéliumok szerint, Jézus harminc éves koráig készült erre az eseményre, szorgalmasan tanult, minden, akkoriban fellelhető spirituális tudást elsajátított. Tudta, hogy egy akkora energiát befogadni, mint a Szentlélek, halálos is lehet a fizikai test számára. A tudatos felkészülés életbevágó volt az Isteni TERV beteljesítéséhez. Tudta, hogy ez az emberiség szellemi fejlődésének legfontosabb mérföldköve. 

Az alá merítkezéssel hátrahagyta földi, emberi minőségeit, tulajdonságait, hogy felvehesse a krisztusi minőséget. Teljesen új személyiséggé vált, újjászületett abban a pillanatban, mintha jézusi lelkét teljesen kiszorította volna, és megérkezett helyére a krisztusi lélek. 

Keresztelő Szent János kinyilatkoztatása:

"És én nem ismerem őt, de aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: Akire látod a Lelket leszállni, és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szent Lélekkel.És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia."János evangéliuma 1.33./34.

Látta és bizonyságot tett. Miért fontos ez!? Ha nincs tanú, olyan mintha meg se történt volna. Nagyon hamar elveszett volna a jelentősége. Nem maradt volna meg örökül az emberiség számára. Mert minden akkor VAN, ha van tanúja. Ez univerzális törvény.

Ez a hatalmas világesemény példát is állít számunkra. A krisztusi impulzust bárki megkaphatja, aki kéri, aki szándékát kinyilatkoztatja az Égiek felé. Hiszen ezt az energiát adta nekünk örökül Krisztus. 

"Kérjétek és megadatik"

És minden éjjel, míg alszunk, az angyalok körbe vesznek és gyengéden átadják a kezdő impulzusokat, hogy a legjobb úton módon indulhasson meg bennünk a változás. Az, hogy mit kezdünk vele, az pedig már a mi felelősségünk. 

Ma is hoztam pozitív megerősítéseket, ha szeretnéd ezeket, akkor kérlek, hozzászólásban írj IGENt, és a ThetaHealing® technika segítségével tanúsítom neked a letöltéseket. 

Méltó és érdemes vagyok a krisztusi impulzusra. 

Elengedek minden korlátozó gondolatot, azzal kapcsolatban, hogy minek kell megfeleljek, ahhoz, hogy méltó legyek Isten szeretetére. 

Kishitűséget, bűntudatot, lelkifurdalást, félelmeket. 

Készen állok a változásra, az alkalmasságom megkérdőjelezése nélkül. 

Kérem és engedem az Égieknek, Angyaloknak, Égi Mesteremnek a közbenjárását. 

Képes vagyok elengedni minden dogmatikus, elavult elképzelést azzal kapcsolatban, hogy mennyire alkalmatlanok az emberek erre. 

Kapcsolatom Istennel élő, igaz és határtalan. 

 Minden pillanatomat átjárja a Teremtő szeretete.

Ha szeretnéd a változást, de nem tudod, hogyan állj bele, szeretettel várlak egyéni konzultációra.

Ha még többet szeretnél tudni arról, hogy mi módon hagyományozta ránk Krisztus ezt a lehetőséget, szeretettel ajánlom az antropozófia tudományát, és Rudolf Steiner munkásságát. 

Szeretettel, 

Kriszti